Podmínky pro získání úvěru autoCREDIT

Základní podmínky úvěrové smlouvy pro ojeté vozy

 • Minimální výše úvěru 25 000 Kč
 • Délka splácení úvěru 6–84 měsíců při stáří vozidla do 10 let, 6–60 měsíců při stáří vozidla nad 10 let

Úvěr může získat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Fyzická osoba nepodnikatel musí být vždy držitelem řidičského průkazu. Minimální doba podnikání u fyzických osob podnikatelů je pro občany ČR stanovena na 3 měsíce. Technický průkaz je po dobu trvání úvěrové smlouvy uložen u MONETA Auto, s.r.o.

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Občan starší 18 let, nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmu (mimo zkušební dobu a výpovědní lhůtu)
 • Platné telefonní spojení (domů, do zaměstnání apod.)

Firma nebo OSVČ

 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Živnostenský list / výpis z Obchodního rejstříku / koncesní listina
 • Platné telefonní spojení (pevná linka do sídla firmy nebo mobilní telefon s tarifem)

Další specifické doklady

 • V případě zaměstnání v zahraničí je nutné doložit pracovní smlouvu a 2 poslední výplatní pásky, nebo 2 výpisy z běžného účtu s příchozí mzdou
 • Cizí státní příslušníci potřebují přidělené rodné číslo a jako doklad totožnosti cestovní pas. Cizinec musí být zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele minimálně 6 měsíců. Smlouvu může uzavřít s povolením k trvalému pobytu
 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu a informace uváděné v žádosti (doklad pro ověření adresy ne starší než 2 měsíce (SIPO, vyúčtování za telefon, za plyn, za elektřinu, televizi), nájemné, výplatní pásky, potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele ne starší než 1 měsíc, důchodový výměr; daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za poslední zdaňovací období a DPH s razítkem Finančního úřadu nebo výpis z běžného účtu apod.)
 • V individuálních případech se mohou podmínky pro poskytnutí financování lišit

Na poskytnutí úvěrových produktů MONETA Auto, s.r.o. není právní nárok.