Stížnosti

Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance MONETA Auto, s.r.o., s obchodními podmínkami apod. Protože jsme se zavázali k poskytování kvalitních služeb pro všechny naše zákazníky, je včasné a efektivní řešení stížností jedním z našich strategických cílů. Stížnosti jsou cenným zdrojem podnětů pro zlepšení služeb a umožňují vývoj produktů, které budou splňovat požadavky klientů. Snažíme se svým klientům naslouchat, pracujeme se všemi podněty a na základě těchto podnětů zlepšujeme naše produkty a služby, proto stížnosti řešíme efektivně.

Pravidla pro vyřizování stížnosti jsou popsána zde.

Stížnost nám můžete předat nebo zaslat následujícími způsoby:

  • Písemně na adrese MONETA Auto, s.r.o., Oddělení stížností, Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4
  • Telefonicky prostřednictvím Zákaznického servisu na čísle 224 446 262
  • Vyplněním Formuláře pro podání stížnosti níže