Stížnosti

Stížností se rozumí projev nespokojenosti klienta s poskytnutou službou, s jednáním zaměstnance MONETA Auto, s.r.o., s obchodními podmínkami apod. Včasné a efektivní řešení stížností je jedním z našich strategických cílů, kde jsme se zavázali k poskytování kvalitních služeb pro všechny své zákazníky. Stížnosti jsou cenným zdrojem podnětů pro zlepšení služeb a umožňují vývoj produktů, které budou splňovat požadavky klientů. Podpora procesu stížností a jejich efektivní řešení je důkazem toho, že se snažíme svým klientům naslouchat, pracujeme se všemi podněty a na základě těchto podnětů zlepšujeme naše produkty a služby.

Pravidla pro vyřizování stížnosti jsou popsány zde.

Stížnost nám můžete předat nebo zaslat následujícími způsoby:

  • Písemně na adrese MONETA Auto, s.r.o., Oddělení stížností, Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4
  • Telefonicky prostřednictvím Zákaznického servisu na čísle 224 446 262
  • Vyplněním Formuláře pro stížnosti