Žádost o tříměsíční odklad splátek

Okamžikem akceptace této žádosti ze strany MONETA Auto dochází s ohledem na Vaší nepříznivou ekonomickou situaci vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze k následujícím změnám Smlouvy:

  • Odkladu splatnosti 3 po sobě jdoucích měsíčních splátek.
  • Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru i nadále úročena obchodním úrokem sjednaným ve Vaší Smlouvě.
  • Informace o poskytnutém odkladu splátek u vaší smlouvy se vždy objeví v úvěrovém registru. Tento záznam v registru může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček.

Odesláním tohoto formuláře:

  • Se zavazujete splatit Úvěr pokračováním ve sjednaných splátkách po uplynutí doby odkladu splácení.
  • Berete na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení může dojít ke zvýšení počtu splátek Úvěru i prodloužení doby jeho splácení.
  • Souhlasíte s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Žádost musí být doručena MONETA Auto nejméně 10 dní před datem první splátky, která má být odložena. Přijetí a zpracování této žádosti potvrdíme na Vámi uvedený email či SMS zprávou.

Vyplňte prosím formulář

Vyberte prosím jednu z možností

Doplňte prosím důvod. Např. Uzavření škol a s ním spojené OČR, zaměstnání v dotčeném oboru, obor podnikání, kurzarbeit

Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku

Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka

Zadejte Vaše IČO

Raději si ho prosím ještě jednou zkontrolujte

Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420

Pokud chcete urychlit proces schválení Vaší žádosti, zašlete nám prosím po odeslání formuláře dokumenty prokazující zhoršení Vaší situace na e-mail restrukturalizace@moneta.cz. Děkujeme