Žádost o tříměsíční odklad splátek

Okamžikem akceptace této žádosti ze strany MONETA Auto dochází s ohledem na Vaší nepříznivou ekonomickou situaci vyvolanou přijetím krizových opatření a stavu nouze k následujícím změnám Smlouvy:

  • Odkladu splatnosti 3 po sobě jdoucích měsíčních splátek.
  • Po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru i nadále úročena obchodním úrokem sjednaným ve Vaší Smlouvě.
  • Informace o poskytnutém odkladu splátek u vaší smlouvy se vždy objeví v úvěrovém registru. Tento záznam v registru může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček.

Odesláním tohoto formuláře:

  • Se zavazujete splatit Úvěr pokračováním ve sjednaných splátkách po uplynutí doby odkladu splácení.
  • Berete na vědomí, že v důsledku účtování úroků po dobu odkladu splácení může dojít ke zvýšení počtu splátek Úvěru i prodloužení doby jeho splácení.
  • Souhlasíte s tím, že informace týkající se žádosti mohou být jednorázově zaslány nešifrovaným způsobem na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Žádost musí být doručena MONETA Auto nejméně 10 dní před datem první splátky, která má být odložena. Přijetí a zpracování této žádosti potvrdíme na Vámi uvedený email či SMS zprávou.

Vyplňte prosím formulář

Důvod žádosti Vyberte prosím jednu z možností null
Proč došlo ke snížení Vašich příjmů? Doplňte prosím důvod. Např. Uzavření škol a s ním spojené OČR, zaměstnání v dotčeném oboru, obor podnikání, kurzarbeit null
Vyberte prosím typ úvěru null
Číslo smlouvy Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ druhého úvěru null
Číslo druhé smlouvy Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ třetího úvěru null
Číslo třetí smlouvy Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ čtvrtého úvěru null
Číslo čtvrté smlouvy Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Vyberte prosím typ páteho úvěru null
Číslo páté smlouvy Najdete ve smlouvě. Zadejte bez kódu banky a bez nuly na začátku null
Jméno a příjmení / Název firmy (žadatele) null
RČ Zadejte kompletní RČ ve formátu bez lomítka null
IČO (nepovinné) Zadejte Vaše IČO
E-mail - Pro další komunikaci Vás budeme kontaktovat na tomto e-mailu Raději si ho prosím ještě jednou zkontrolujte null
Telefon Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
Čestně prohlašuji, že o odklad splátek žádám kvůli snížení či krátkodobému výpadku svých příjmů
Čestně prohlašuji, že o odklad splátek žádám kvůli snížení či krátkodobému výpadku svých příjmů null
Beru na vědomí, že společnost MONETA Auto je oprávněna si kdykoli vyžádat dokumenty odůvodňující Vaši žádost a prokazující pokles příjmů
Beru na vědomí, že společnost MONETA Auto je oprávněna si kdykoli vyžádat dokumenty odůvodňující Vaši žádost a prokazující pokles příjmů null
Beru na vědomí, že využití odkladu splátek bude zapsáno do úvěrového registru a může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček. Uvědomuji si, že odkladem zaplatím na úrocích více, než při splácení dle původního splátkového kalendáře a také že po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena
Beru na vědomí, že využití odkladu splátek bude zapsáno do úvěrového registru a může mít vliv na poskytnutí budoucích půjček. Uvědomuji si, že odkladem zaplatím na úrocích více, než při splácení dle původního splátkového kalendáře a také že po dobu odkladu splácení je dosud nevrácená jistina Úvěru úročena null
Pokud chcete urychlit proces schválení Vaší žádosti, zašlete nám prosím po odeslání formuláře dokumenty prokazující zhoršení Vaší situace na e-mail restrukturalizace@moneta.cz. Děkujeme