Podmínky pro získání úvěru autoCREDIT

Základní podmínky úvěrové smlouvy pro nové vozy

 • Minimální výše úvěru 25 000 Kč
 • Délka splácení úvěru 6–84 měsíců

Úvěr autoCREDIT může získat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) starší 18 let nebo právnická osoba. Technický průkaz je po dobu trvání úvěrové smlouvy uložen u MONETA Auto, s.r.o.

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Občan starší 18 let, nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmu (mimo zkušební a výpovědní lhůtu)
 • Platné telefonní spojení (domů, do zaměstnání apod.)
 • Potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele ne starší než 1 měsíc (pouze v individuálních případech)

Firma nebo OSVČ

 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Živnostenský list / Výpis z Obchodního rejstříku / Koncesní listina
 • Platné telefonní spojení (pevná linka do sídla firmy nebo paušální mobilní telefon)
 • Daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za poslední zdaňovací období (pouze v individuálních případech)

Další specifické doklady

 • V případě zaměstnání v zahraničí je nutné doložit pracovní smlouvu a 2 poslední výplatní pásky nebo 2 výpisy z běžného účtu s příchozí mzdou
 • Důchodci dokládají výměr důchodu pouze tehdy, pokud je pořizovací cena vozidla vyšší než 300 000 Kč
 • Cizí státní příslušníci potřebují přidělené rodné číslo a jako doklad totožnosti cestovní pas. Cizinec musí být zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele minimálně 6 měsíců. Smlouvu může uzavřít pouze s Povolením k trvalému pobytu
 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu a informace uváděné v žádosti (SIPO, vyúčtování za telefon, za plyn, za elektřinu, televizi, nájemné, výplatní pásky, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání apod.)
 • V individuálních případech se mohou podmínky pro poskytnutí financování lišit

Na poskytnutí úvěrových produktů MONETA Auto, s.r.o. není právní nárok.