Podmínky pro získání úvěru motoCREDIT

Motocykly – Základní podmínky úvěrové smlouvy

 • Minimální výše úvěru: 22 000 Kč
 • Délka splácení úvěru: 6–48 měsíců

Úvěr motoCREDIT může získat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) starší 18 let nebo právnická osoba. Minimální doba podnikání pro občany ČR je stanovena na 3 měsíce. Technický průkaz je po dobu trvání úvěrové smlouvy uložen u MONETA Auto, s.r.o.

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Občan starší 18 let, nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz skupiny odpovídající danému motocyklu
 • Zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmu (mimo zkušební a výpovědní lhůtu)
 • Platné telefonní spojení (domů, do zaměstnání apod.)

Firma nebo OSVČ

 • Řidičský průkaz skupiny odpovídající danému motocyklu
 • Živnostenský list / Výpis z Obchodního rejstříku / Koncesní listina
 • Platné telefonní spojení (pevná linka do sídla firmy nebo paušální mobilní telefon)

Další specifické doklady

 • V případě zaměstnání v zahraničí je nutné doložit pracovní smlouvu a 2 poslední výplatní pásky, nebo 2 výpisy z běžného účtu s příchozí mzdou
 • Důchodci dokládají výměr důchodu pouze tehdy, pokud je pořizovací cena motocyklu vyšší než 300 000 Kč
 • Cizí státní příslušníci potřebují přidělené rodné číslo a jako doklad totožnosti cestovní pas. Cizinec musí být zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele minimálně 6 měsíců. Smlouvu může uzavřít s povolením k trvalému pobytu
 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu a informace uváděné v žádosti (SIPO, vyúčtování za telefon, za plyn, za elektřinu, televizi, nájemné, výplatní pásky, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání apod.)
 • V individuálních případech se mohou podmínky pro poskytnutí financování lišit

Na poskytnutí úvěrových produktů MONETA Auto, s.r.o. není právní nárok