Ombudsman pro klienty

Vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace a zvažují odvolání

Thomas Dodd – Ombudsman pro klienty Skupiny MONETA

Thomas Dodd

Vystudoval ekonomiku na Manchester Metropolitan University a je držitelem červeného diplomu z MBA programu na Warwick Business School ve Velké Británii. Má bohaté zkušenosti, zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví, regulace a compliance. Ve Skupině MONETA působí již od roku 2007, nejprve na pozici vedoucího auditora a od února roku 2015 v pozici ředitele compliance divize, ve které je odpovědný za zajištění toho, že členové Skupiny MONETA postupují v souladu se všemi právními požadavky a etickými standardy. Od listopadu 2019 je rovněž ombudsmanem pro klienty Skupiny MONETA. Kromě angličtiny hovoří plynně česky.

Jak řešíme Vaše podněty

Ombudsman pro klienty a jeho tým řeší především podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Dále do jeho působnosti patří některé další specifické případy, např. stížnosti eskalované k regulátorům a stížnosti, jejichž předmětem je vysoká finanční částka.

  • Úzce spolupracuje s ostatními odděleními napříč společnostmi MONETA, má přístup ke všem informacím a rozhoduje vždy nezávisle
  • Vedle vhodného řešení dané situace hledá ombudsman samotné příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění
  • Ombudsman Vás o výsledku Vašeho podání bude informovat nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech Vás do 30 dnů bude informovat o dalším postupu

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud ombudsman obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace či stížnost anebo nespadá do specifické skupiny případů zde řešených, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu budete informováni daným oddělením.

Jak kontaktovat Ombudsmana pro klienty

Prostřednictvím elektronického formuláře níže, nebo písemně na adrese MONETA Auto, s.r.o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle