Ombudsman pro klienty

Vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace a zvažují odvolání

František Nonnemann – Ombudsman pro klienty Skupiny MONETA

František Nonnemann

František Nonnemann vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Poté působil na Úřadu pro ochranu osobních údajů, naposledy v pozici vedoucího právního oddělení. V roce 2016 nastoupil do skupiny MONETA, kde v divizi Compliance vede tým, který má na starosti především pravidla pro zpracování osobních údajů, ochranu informací a bankovního tajemství. Od března roku 2018 zastává i roli Ombudsmana pro klienty.

Jak řešíme Vaše podněty

Ombudsman pro klienty a jeho tým řeší především podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Dále do jeho působnosti patří některé další specifické případy, např. stížnosti eskalované k regulátorům a stížnosti, jejichž předmětem je vysoká finanční částka.

  • Úzce spolupracuje s ostatními odděleními napříč společnostmi MONETA, má přístup ke všem informacím a rozhoduje vždy nezávisle
  • Vedle vhodného řešení dané situace hledá ombudsman samotné příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění
  • Ombudsman Vás o výsledku Vašeho podání bude informovat nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech Vás do 30 dnů bude informovat o dalším postupu

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud ombudsman obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace či stížnost anebo nespadá do specifické skupiny případů zde řešených, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu budete informováni daným oddělením.

Jak kontaktovat Ombudsmana pro klienty

Prostřednictvím elektronického formuláře níže, nebo písemně na adrese MONETA Auto, s.r.o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle