OMBUDSMAN PRO KLIENTY

Stanislava Hejnová – Ombudsman pro klienty Skupiny MONETA

Vyřizování podnětů od klientů, kteří nejsou spokojeni se standardním vyřešením jejich stížnosti či reklamace a zvažují odvolání

Stanislava Hejnová

Vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2008 se pohybuje v oblasti regulace finančních trhů a bankovnictví. Působila postupně ve skupinách HSBC, ČSOB a následně KBC, především na pozicích compliance a právní specialistka. Její specializací je oblast kapitálového trhu a kolektivního investování s důrazem na ochranu investorů. Mezinárodní zkušenosti získala v pozici Head of Compliance ve společnosti KBC Asset Management NV se sídlem v Belgii, kde také obdržela kvalifikaci Certified Compliance Officer pro Belgii. V červenci 2020 nastoupila na pozici ředitelky compliance společnosti MONETA Money Bank, ve které je odpovědná za zajištění toho, že členové Skupiny MONETA postupují v souladu se všemi právními požadavky a etickými standardy. Zároveň se stala ombudsmankou pro klienty Skupiny MONETA. Kromě češtiny a angličtiny hovoří německy a vlámsky.

Jak řešíme Vaše podněty

Ombudsman pro klienty a jeho tým řeší především podněty, které již prošly standardním procesem vyřízení reklamace či stížnosti. Dále do jeho působnosti patří některé další specifické případy, např. stížnosti eskalované k regulátorům a stížnosti, jejichž předmětem je vysoká finanční částka.

  • Úzce spolupracuje s ostatními odděleními napříč společnostmi MONETA, má přístup ke všem informacím a rozhoduje vždy nezávisle
  • Vedle vhodného řešení dané situace hledá ombudsman samotné příčiny vzniku problematických situací a navrhuje mechanismy k jejich odstranění
  • Ombudsman Vás o výsledku Vašeho podání bude informovat nejpozději do 30 dnů. Ve složitějších případech Vás do 30 dnů bude informovat o dalším postupu

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud ombudsman obdrží podnět, který ještě nebyl řešen jako reklamace či stížnost anebo nespadá do specifické skupiny případů zde řešených, předá jej příslušnému oddělení k prošetření a o průběhu budete informováni daným oddělením.

Jak kontaktovat Ombudsmana pro klienty

Prostřednictvím elektronického formuláře níže, nebo písemně na adrese MONETA Auto, s.r.o., Ombudsman pro klienty, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle