Způsoby komunikace

Další informace o zpracování osobních údajů, kromě tohoto dokumentu, můžete získat na www.moneta.cz nebo v případě MMB na tel. čísle 224 443 636, v případě MA na tel. čísle 224 446 262, v případě ML na tel. čísle 224 444 999.

 

Veškeré žádosti o uplatnění jednotlivých práv klienta a jiné podněty a dotazy týkající se zpracování osobních údajů je možné zasílat písemně na adresu sídla jednotlivých členů skupiny MONETA, elektronicky na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů poverenec@moneta.cz nebo je uplatnit osobně při jednání s pracovníky skupiny MONETA na pobočce či na výše uvedených telefonních číslech.