Úvěrové registry

Zájmem členů skupiny MONETA je poskytovat úvěrové produkty těm klientům, kteří je budou řádně splácet a pro které pravidelné hrazení splátek nebude znamenat nepřiměřený zásah do osobního rozpočtu. Pro zajištění toho, že produkty skupiny MONETA jsou poskytovány úvěruschopným zájemcům s dostatečnou bonitou, členové skupiny MONETA zájemce ověřují i prostřednictvím tzv. úvěrových registrů. Jejich prostřednictvím si úvěrové instituce vyměňují informace o tom, jaké produkty jejich klienti čerpali, v jaké výši je aktuálně čerpají, jakou mají platební morálku či o jaké produkty žádali. Toto zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění právní povinnosti, případně pro ochranu oprávněných zájmů členů skupiny MONETA, a proto k němu není zapotřebí souhlas klienta.

MMB je členem Bankovního registru klientských informací (BRKI) a prostřednictvím smlouvy o výměně informací využívá rovněž informace z Nebankovního registru klientských informací (NRKI).

 

MA a ML jsou členy NRKI a díky uvedené smlouvě o výměně informací využívají rovněž informace z BRKI.

 

ML je rovněž členem sdružení SOLUS a využívá informace z registru SOLUS.

 

Více informací o zpracování osobních údajů zahrnuje jak přípravu nabídky produktu nebo služeb, tak i její sdělení konkrétní osobě. v jednotlivých registrech a o možnosti uplatnit související práva lze nalézt v:
– Informačním memorandu BRKI: https://www.cbcb.cz/o-cbcb/informacni-memorandum/brki/
– Informačním memorandu NRKI: https://www.cncb.cz/informacni-memorandum/nrki/
– Zásadách ochrany soukromí SOLUS: https://www.solus.cz/zasady-ochrany-soukromi-solus/