Účinnost

Tato informace je platná a účinná od 9. 8. 2019.

Výše uvedené informace mohou být aktualizované.