Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů MONETA zpracovává jen po dobu přiměřenou účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány. Doba zpracování osobních údajů v rámci skupiny MONETA vyplývá z právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tyto zákony stanovují lhůtu pro zpracování osobních údajů klientů minimálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, případně od podání žádosti o produkt nebo službu, proto i po ukončení smluvního vztahu s MONETA budou údaje klienta po tuto dobu dohledatelné. Nicméně MONETA může v jednotlivých odůvodněných případech uchovávat osobní údaje klienta i po dobu delší, než je 10 let od ukončení smluvní vztahu, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, zejména v případech řešení stížnosti, reklamace nebo soudního sporu či řízení orgánem veřejné moci týkajícího se konkrétního klienta.

 

V případě osobních údajů předávaných úvěrovým registrům a jejich účastníkům (viz níže Příjemci osobních údajů) jsou osobní údaje klientů v rámci těchto registrů zpracovávány po dobu specifickou pro jednotlivé úvěrové registry. Konkrétní dobu zpracování lze, v závislosti na registru, najít v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských informací a Nebankovního registru klientských informací pro klienty bank („Informační memorandum BRKI a NRKI“) dostupného na stránkách www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz nebo v dokumentu Poučení o Registru FO, Registru IČ a Registru POR dostupného na na stránkách www.solus.cz.

 

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno výlučně na souhlasu klienta, jsou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání souhlasu, tedy až do uplynutí doby, pro kterou byl souhlas udělen nebo případně do okamžiku, kdy klient souhlas odvolá. Skupina MONETA obecně sbírá souhlas na dobu trvání smluvního vztahu s klientem a na 10 let od ukončení smluvního vztahu.