Jaké kroky může MONETA Auto uskutečnit v případě dlužnosti klienta?

V případě prodlení Klienta s úhradou pohledávek je společnost MONETA Auto oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s Klientem, prohlásit svým rozhodnutím závazek Klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb Klientovi. Dále jsou oprávněni vymáhat splatný závazek vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925. Pro bližší informace o stavu smlouvy je možné kontaktovat MONETA Auto.