Jaké kroky může MONETA Auto uskutečnit v případě dlužnosti klienta?

V případě prodlení klienta s úhradou dluhu jsme oprávněni zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, uplatnit smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, vymáhat dluh, a to i prostřednictvím třetích osob, v krajním případě pak ukončit smluvní vztah s klientem a učinit úvěr okamžitě splatným. Dále jsme oprávněni postoupit dluh jinému subjektu a vždy informujeme registry klientských informací. Za zaslání upomínky je klientovi účtován poplatek až 500 Kč.