Jak uhradit nedoplatek u úvěru autoCREDIT / motoCREDIT?

Nedoplatek uhraďte jednorázovým příkazem nebo hotovostním vkladem dlužné částky na účet 162453256/0600, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy. Platby poštovními poukázkami nejsou akceptovány! IBAN: CZ61 0600 0000 0001 6245 3256 SWIFT kód: AGBACZPP *Při platbě ze zahraničí uveďte variabilní symbol do zprávy transakce.