Jak uhradit nedoplatek u úvěru autoCREDIT/motoCREDIT?

Nedoplatek uhraďte jednorázovým příkazem nebo hotovostním vkladem dlužné částky na účet 162453256/0600, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy. Platby poštovními poukázkami nejsou akceptovány.

IBAN: CZ61 0600 0000 0001 6245 3256
SWIFT kód: AGBACZPP

Při platbě ze zahraničí uveďte variabilní symbol do zprávy transakce.

Ohledně řešení dalších dotazů kontaktujte oddělení správy pohledávek. V případě e-mailového dotazu prosím uveďte jméno a příjmení a číslo smlouvy.

MONETA Auto, s.r.o.
Tel.: 224 446 076 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00)
E-mail: pohledavky.leasing@moneta.cz
Online chat na www.moneta.cz