Jak komunikovat s MONETA Auto prostřednictvím třetí osoby?

Pokud máte zájem, abychom Vaše záležitosti řešili s třetí osobou, je nutné dodat některý z následujících dokumentů: Plná moc s Vaším podpisem ověřeným notářem, na matrice, na Czech Pointu, nebo kterékoli pobočce MONETA Money Bank. V případě zájmu můžete použít náš formulář. Usnesení o ustanovení opatrovníka. Listina o ustanovení opatrovníka. Společnost MONETA Auto je oprávněna po klientovi požadovat, aby byl každý dokument, který Klient udělil třetí osobě oprávnění jej zastupovat, písemný, určitý a dostatečně specifický s úředně ověřeným podpisem Klienta. Společnost MONETA Auto je oprávněna odmítnout přijetí dokumentu zejména v případě, kdy s ohledem na datum jeho udělení vzniká pochybnost, zda zastoupení nebylo odvoláno nebo v případě, že zmocněnec zmocní třetí osobu. Dokument zašlete na následující adresu: MONETA Auto, s.r.o. Správa pohledávek Na Rovince 871 720 00 Ostrava - Hrabová Na základě takového dokumentu bude Vámi zmocněná osoba oprávněna jednat za Vás v uvedeném rozsahu.