Jak komunikovat s MONETA Auto prostřednictvím třetí osoby?

Pokud máte zájem nebo je nutné, aby Vaše záležitosti řešila třetí osoba, je třeba nám dodat originál nebo úředně ověřenou kopii listiny, ze které je patrné, že za Vás může tato osoba jednat. Typicky jde o plnou moc, na níž nezapomeňte svůj podpis úředně ověřit (což lze u notáře, na obecních úřadech nebo na Czech Pointu). V případě zájmu můžete použít náš formulář plné moci, který najdete na těchto webových stránkách. Myslete na to, že pokud udělujete někomu oprávnění, aby Vás zastupoval, měli byste dostatečně přesně uvést, co za Vás tato osoba smí činit. Plná moc by měla být aktuální, rozhodně ne starší jednoho roku – naše společnost odmítne akceptovat zmocnění v případě, kdy s ohledem na datum jeho udělení vzniká pochybnost, zda zastoupení nebylo odvoláno. Pokud je klientovi ustanoven opatrovník, je třeba to prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií listiny o ustanovení opatrovníka. Dokumenty zasílejte na následující adresu: MONETA Auto, s.r.o., Na Rovince 871 720 00 Ostrava – Hrabová.