Podmínky pro získání úvěru autoCREDIT TANDEM

Základní podmínky úvěrové smlouvy pro ojeté vozy

 • Minimální výše úvěru 25 000 Kč
 • Délka splácení úvěru 6–96 měsíců

Úvěr může získat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba. Fyzická osoba nepodnikatel musí být vždy držitelem řidičského průkazu. Minimální doba podnikání u fyzických osob podnikatelů je pro občany ČR stanovena na 3 měsíce. „Velký“ technický průkaz je po dobu trvání úvěrové smlouvy uložen u MONETA Auto, s.r.o.

Co budete potřebovat k uzavření úvěrové smlouvy?

Občan starší 18 let, nepodnikatel

 • Platný občanský průkaz
 • Řidičský průkaz
 • Zajištěný pravidelný a trvalý zdroj příjmu (mimo zkušební dobu a výpovědní lhůtu)
 • Platné telefonní spojení (domů, do zaměstnání apod.)

Firma nebo OSVČ

 • Platný občanský průkaz oprávněné osoby
 • Živnostenský list / výpis z Obchodního rejstříku / koncesní listina
 • Platné telefonní spojení (pevná linka do sídla firmy nebo mobilní telefon s tarifem)

Další specifické doklady

 • V případě zaměstnání v zahraničí je nutné doložit pracovní smlouvu a 2 poslední výplatní pásky, nebo 2 výpisy z běžného účtu s příchozí mzdou
 • Cizí státní příslušníci potřebují povolení k trvalému pobytu, přidělené rodné číslo a jako doklad totožnosti cestovní pas. Cizinec musí být zaměstnaný u stávajícího zaměstnavatele minimálně 6 měsíců.
 • Ve výjimečných případech si vyhrazujeme právo požadovat některé z dalších dokladů potvrzující bonitu a informace uváděné v žádosti (doklad pro ověření adresy ne starší než 2 měsíce (SIPO, vyúčtování za telefon, za plyn, za elektřinu, televizi), nájemné, výplatní pásky, potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele ne starší než 1 měsíc, důchodový výměr; daňové přiznání včetně rozvahy a výsledovky za poslední zdaňovací období a DPH s razítkem Finančního úřadu nebo výpis z běžného účtu apod.)
 • V individuálních případech se mohou podmínky pro poskytnutí financování lišit

Na poskytnutí úvěrových produktů MONETA Auto, s.r.o. není právní nárok.