Oznámení o využití ochranné doby

Přijetím Vámi vyplněného oznámení z naší strany dochází k následujícím krokům:

  • Z důvodu nepříznivé ekonomické situace vyvolané pandemií COVID-19 se uplatní ochranná doba. Tato ochranná doba trvá od prvního dne následujícího měsíce po doručení oznámení do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020 podle termínu, který zvolíte níže ve formuláři.
  • Do konce ochranné doby se odkládá splatnost následujících měsíčních splátek, tedy splátek jistiny, případně úroků. Na platby pojistného se odklad nevztahuje. Dosud nevrácená jistina úvěru je po tuto dobu úročena.
  • Zavazujete se pokračovat v řádném splácení úvěru po uplynutí ochranné doby. Berete zároveň na vědomí, že v důsledku účtování úroků do konce ochranné doby může dojít u úvěru ke zvýšení počtu splátek.
  • Pokud už máte z dřívějška schválený odklad splátek téhož úvěru, odesláním tohoto oznámení žádáte zároveň o ukončení předchozího odkladu splátek nejpozději k datu konce ochranné doby, které zvolíte níže ve formuláři.
  • V záležitostech, které nejsou upraveny tímto oznámením, se naše právní vztahy z tohoto oznámení řídí zákonem o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Všechna ostatní ustanovení úvěru zůstávají beze změny.

Až tento formulář odešlete:

  • Na Vámi uvedený e-mail pošleme informace o termínu začátku a konce ochranné doby. Rovněž Vám sdělíme informaci o výši a počtu plateb, které máte provést po skončení ochranné doby, a také o celkové částce, kterou zaplatíte.

Odesláním zároveň souhlasíte s tím, že informace týkající se oznámení můžeme jednorázově poslat nešifrovaným způsobem na Vámi uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo.

Formulář oznámení pro klienty MONETA Auto

Vyberte jen jednu možnost

Doporučujeme pro každou smlouvu podat samostatné oznámení. Vyhneme se tím případným nedorozuměním

Zadejte IČO v případě, že splácíte jako živnostník nebo firma

Zadejte e-mail v platném formátu