Informace o zpracování v rámci marketingové kampaně

(dále jen "Informace")

Kdo je správcem osobních údajů

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403
(„MMB“)

MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 601 12 743, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168410
(„MA“)

MONETA Leasing, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 607 51 606, zapsaná u krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322797
(„ML“)

MONETA Leasing Services, s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 269 15 316, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322762
(„MLS“)

(dále společně „skupina MONETA“ nebo „MONETA“).

Komu jsou určeny následující informace

Pro účely tohoto dokumentu se subjektem údajů rozumí jakákoliv fyzická osoba, která poskytla skupině MONETA své osobní údaje pro účast ve spotřebitelské soutěži, v průzkumu vnímání produktů a služeb skupiny MONETA či pro jiné marketingové účely. V případě zpracování za účelem marketingu se však nejedná o osobu, která je již klientem nebo žadatelem o produkt skupiny MONETA.1

1Tyto osoby mohou najít detailní popis zpracování osobních údajů v dokumentu Informace finanční skupiny MONETA o zpracování osobních údajů určeného klientům a dostupného na www.moneta.cz/ochrana-dat.