Informace pro dodavatele

(dále jen "Informace")

Kdo je správcem osobních údajů

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, IČO: 256 72 720, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403
(„MMB“)

MONETA Auto, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 601 12 743, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 168410
(„MA“)

MONETA Leasing, s.r.o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 607 51 606, zapsaná u krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322797
(„ML“)

MONETA Leasing Services, s. r. o., Vyskočilova 1442/1b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO: 269 15 316, zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 322762
(„MLS“)

(dále společně „skupina MONETA“ nebo „MONETA“).

Komu jsou určeny následující informace

Pro účely tohoto dokumentu se subjektem údajů rozumí osoba, která je, nebo byla ve smluvním vztahu se skupinou MONETA jako dodavatel služeb nebo produktů, a dále osoba, která projevila zájem o to být dodavatelem služeb nebo produktů skupiny MONETA. Subjektem údajů pro účely tohoto dokumentu se rovněž rozumí členové statutárních orgánů, zaměstnanci, spolupracující osoby a zástupci subjektů uvedených v předchozí větě.