Od 8:00 do 18:00

800 10 30 50

Jak úspěšně vyřešit pojistnou událost?

  • 1. Škodní událost oznamte příslušné pojišťovně a nechte provést prohlídku vozidla likvidátorem pojišťovny.
  • 2. Škodní událost oznamte neprodleně MONETA Auto. Formulář pro hlášení pojistné události >
  • 3. Škodní událost oznamte také policii.
  • 4. Po obdržení vyrozumění od policie předejte jeho originál pojišťovně, která následně poskytne pojistné plnění. Kopii usnesení od policie doručte také na adresu MONETA Auto, s.r.o.
  • 5. Do doby přijetí pojistného plnění od pojišťovny nepřestávejte platit splátky úvěru. Úvěrová smlouva je stále platná.
  • 6. Po obdržení pojistného plnění a likvidační zprávy od pojišťovny provede MONETA Auto vyrovnání vzájemných pohledávek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 800 10 30 50