Od 8:00 do 18:00

800 10 30 50

Časté dotazy

 • Co dělat, když zrovna nemám dost peněz na splátku?

  Pokud jste se dostali do nepříjemné finanční situace (například v důsledku nepředvídaných událostí) a nemůžete zaplatit splátku úvěrové nebo leasingové smlouvy, především nám o tom dejte co nejdříve vědět. Náš Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262 se spolu s vámi pokusí najít nejlepší řešení.

 • Co dělat, když...LeasingPojištěníÚvěr autoCREDIT

  Změnil se mi termín výplaty

  V případě, že u Vás došlo ke změně termínu výplaty, můžete si změnit termín splatnosti pravidelných splátek na smlouvách uzavřených s MONETA Auto. V den žádosti nesmíme však evidovat nedoplatek na žádné smlouvě a je zapotřebí, aby byla uhrazena řádná splátka za měsíc, ve kterém jdete o odklad žádat. Tato služba je zpoplatněna jednorázovým poplatkem u produktu autoCREDIT 1 000 Kč a u leasingové smlouvy 3 000 Kč.

  Přišel / přišla jsem o zaměstnání, ke smlouvě mám uzavřeno pojištění schopnosti splácet

  Kontaktujte pojišťovnu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. na telefonu 234 240 234 a nahlaste jim pojistnou událost. Až do vyřešení pojistné události je stále zapotřebí hradit měsíční splátky.

  Jsem v pracovní neschopnosti nebo invalidním důchodu, ke smlouvě mám uzavřeno pojištění schopnosti splácet

  Kontaktujte pojišťovnu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. na telefonu 234 240 234 a nahlaste jim pojistnou událost. Až do vyřešení pojistné události je stále zapotřebí hradit měsíční splátky.

 • Co mám dělat, když dojde k pojistné události (havárie, odcizení apod.)?
  Pojistnou událost musíte v první řadě nahlásit pojišťovně a Policii ČR. Ihned poté nahlaste událost také MONETA Auto:
   
  • Vyplněním internetového formuláře
  • Telefonicky na lince Zákaznického servisu +420 224 446 262

  Co budete potřebovat při hlášení pojistné události u MONETA Auto?
   

  • Datum, kdy došlo k pojistné události
  • Název pojišťovny, která bude událost řešit
  • Druh pojištění (vaše havarijní pojistka, nebo povinné ručení viníka nehody)
  • Číslo škodní události, pod nímž je v pojišťovně vedena

  Co všechno je pojistná událost?
   

  • Běžná havárie
  • Totální havárie
  • Odcizení vozidla
  • Škoda z pojištění autoPROTECT
  • Škoda z připojištění klienta


  Běžná havárie
   

  Kdy jde o běžnou havárii?
  Škoda na vozidle je opravitelná a nepřesahuje 80 % hodnoty vozidla.
   
  Jak postupovat?
  Pro proplacení pojistky je nutné mít uhrazeny pravidelné měsíční splátky dle splátkového kalendáře. Se vším vám také poradí náš Zákaznický servis na čísle +420 224 446 262.
   


  Totální havárie
   

  Kdy jde o totální havárii?
  Škoda na vozidle přesahuje 80 % hodnoty vozidla.
   
  Jak postupovat?
  Příslušná pojišťovna vám musí potvrdit, že se jedná o totální škodu. Celou záležitost nám pomůžete vyřešit co nejrychleji, pokud toto potvrzení rovnou zašlete na adresu: 
   
  MONETA Auto, s.r.o.
  Zákaznický servis - oddělení pojištění
  CT Park Ostrava - Na Rovince 871
  720 00 Ostrava
   
  V momentě, kdy potvrzení obdržíme, ukončíme všechny pojistné smlouvy sjednané v rámci úvěrové nebo leasingové smlouvy dle Všeobecných obchodních podmínek. Pokud byste se rozhodli vozidlo dále provozovat, musíte uzavřít nové povinné ručení. Se vším vám také poradí náš Zákaznický servis na čísle +420 224 446 262.
   


  Odcizení vozidla
   

  Kdy jde o odcizení vozidla?
  Vozidlo vám bylo proti vaší vůli odcizeno.
   
  Jak postupovat?
  V první řadě byste si měli na Policii vyžádat tzv. Protokol o trestním oznámení nebo Úřední záznam Policie, že bylo vozidlo odcizeno. Potřebovat budete také kopii Usnesení o odložení řešení (pokud je pachatel neznámý) nebo kopii Trestního příkazu (vydaného na konkrétního pachatele).
   
  Celou záležitost nám pomůžete vyřešit co nejrychleji, pokud tyto dokumenty rovnou zašlete na adresu:
  MONETA Auto, s.r.o.
  Zákaznický servis - oddělení pojištění
  CT Park Ostrava - Na Rovince 871
  720 00 Ostrava
   
  V momentě, kdy obdržíme kopii Usnesení o odložení řešení nebo kopii Trestního příkazu, ukončíme k datu odcizení všechny pojistné smlouvy sjednané v rámci úvěrové nebo leasingové smlouvy dle Všeobecných obchodních podmínek. Se vším vám také poradí náš Zákaznický servis na čísle +420 224 446 262.
   


  Škoda z pojištění autoPROTECT
   

  Kdy uplatnit připojištění autoPROTECT?
  Při totální havárii nebo odcizení vozidla.
   
  Jak postupovat?
  V první řadě musíte mít uzavřené připojištění autoPROTECT k havarijnímu pojištění. Pojištění vám pomůže pokrýt rozdíl mezi pořizovací cenou vozidla a tzv. časovou cenou, kterou stanoví pojišťovna v okamžiku pojistné události.
   
  Pojistnou událost hlaste na pojišťovnu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, kde vám poskytnou veškeré další informace.
   
  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., 
  Na Rybníčku 1329/5
  120 00  Praha 2
  tel.: 234 240 240 
  fax: 234 240 1
   


  Škoda z připojištění klienta (CPI)
   

  Kdy uplatnit připojištění?
  Pojištění vás chrání při neschopnosti splácet úvěr.
   
  Jak postupovat?
  V první řadě musíte mít sjednané pojištění schopnosti splácet. Pojištění poskytuje krytí pro případ úmrtí, invalidity III. stupně a plné pracovní neschopnosti, případně i ztráty zaměstnání (podle typu sjednaného pojištění).
   
  Pojistnou událost hlaste na pojišťovnu BNP Paribas Cardif Pojišťovna, kde vám poskytnou veškeré další informace.
   
  BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s., 
  Na Rybníčku 1329/5
  120 00  Praha 2
  tel.: 234 240 240 
  fax: 234 240 112
   


  Pojištění schopnosti splácet je při uzavření smlouvy dobrovolné a můžete si vybrat mezi dvěma typy pojištění:
   

  Základní soubor pojištění A je určen pro fyzické osoby (podnikatele i nepodnikatele) a kryje tato rizika:
  • Pracovní neschopnost (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
  • Invaliditu III. stupně
  • Úmrtí
  Základní soubor pojištění B je určen pro fyzické osoby (zaměstnance) a kryje tato rizika:
  • Pracovní neschopnost (z důvodu dlouhodobé nemoci nebo úrazu)
  • Invaliditu III. stupně
  • Úmrtí
  • Ztrátu zaměstnání
  V případě úmrtí či invalidity III. stupně pojišťovna přebírá závazky klienta a dochází k zániku pojištění ke dni úmrtí, případně ke dni vykonavatelnosti rozhodnutí o plné invaliditě.
   
  V případě pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání začíná pojišťovna plnit závazky 60. den od začátku takové skutečnosti. Pojištění tímto nezaniká.
   
 • Co mám dělat, když mi skončí platnost technické kontroly?LeasingObecnéÚvěr autoCREDIT

  Stačí, když zavoláte na linku oddělení technických průkazů MONETA Auto na čísle +420 224 446 262 a zažádáte o zaslání průkazu. Pošleme vám ho doporučeně na vaši adresu. Prosíme o vrácení průkazu do 14 dnů od obdržení na adresu:

  MONETA Auto s.r.o. 
  oddělení technických průkazů
  P. O. BOX 68
  225 68 Praha 025

  Pokud byste nám nestihli technický průkaz vrátit do 14 dnů, zavolejte nám co nejdřív na číslo +420 224 446 262, kde se s vámi poradíme o dalším postupu.

 • Jak komunikovat s GE prostřednictvím třetí osoby?

  Pokud máte zájem, abychom Vaše záležitosti řešili s třetí osobou, je nutné dodat některý z následujících dokumentů:

  • Plná moc ověřená notářem, na matrice nebo na Czech Pointu. V případě zájmu můžete použít náš formulář - Plná moc.
  • Kopie generální plné moci ověřená notářem, na matrice nebo na Czech Pointu 
  • Usnesení o ustanovení opatrovníka
  • Listina o ustanovení opatrovníka

  Dokument zašlete na následující adresu:

  MONETA Money Bank, a.s. nebo MONETA Auto, s.r.o.
  Správa pohledávek
  Vyskočilova 1422/1a
  140 28 Praha 4 – Michle

  Na základě takového dokumentu bude Vámi zmocněná osoba oprávněna jednat za Vás v uvedeném rozsahu.

 • Jak komunikovat s MONETA Auto prostřednictvím třetí osoby?Obecné

  Pokud máte zájem, abychom Vaše záležitosti řešili s třetí osobou, je nutné dodat některý z následujících dokumentů:

  • Plná moc s Vaším podpisem ověřeným notářem, na matrice, na Czech Pointu, nebo kterékoli pobočce MONETA Money Bank. V případě zájmu můžete použít náš formulář.
  • Usnesení o ustanovení opatrovníka.
  • Listina o ustanovení opatrovníka.

  Společnost MONETA Auto je oprávněna po klientovi požadovat, aby byl každý dokument, který Klient udělil třetí osobě oprávnění jej zastupovat, písemný, určitý a dostatečně specifický s úředně ověřeným podpisem Klienta. Společnost MONETA Auto je oprávněna odmítnout přijetí dokumentu zejména v případě, kdy s ohledem na datum jeho udělení vzniká pochybnost, zda zastoupení nebylo odvoláno nebo v případě, že zmocněnec zmocní třetí osobu.

  Dokument zašlete na následující adresu:

  MONETA  Auto, s.r.o.
  Správa pohledávek
  Na Rovince 871
  720 00 Ostrava - Hrabová

  Na základě takového dokumentu bude Vámi zmocněná osoba oprávněna jednat za Vás v uvedeném rozsahu.

 • Jak mám postupovat při řádném ukončení leasingové smlouvy?Leasing

  Vaše leasingová smlouva řádně končí uplynutím sjednané doby a odkupem vozidla. Měsíc před koncem leasingové smlouvy od nás dostanete dopis, kde vám poradíme s dalším postupem a případným doplatkem povinného ručení. Po vyrovnání všech pohledávek vám také obratem pošleme váš technický průkaz.

 • Jak mám postupovat při řádném ukončení úvěrové smlouvy autoCREDIT?Úvěr autoCREDIT

  Vaše úvěrová smlouva řádně končí uplynutím sjednané doby. Měsíc před koncem smlouvy od nás dostanete dopis, kde vám poradíme s dalším postupem a případným doplatkem povinného ručení. Po vyrovnání všech pohledávek vám také obratem pošleme váš technický průkaz.

 • Jak nejjednodušeji hradit pravidelné splátky leasingu?Leasing

  Pro bezproblémové hrazení měsíčních splátek existuje několik velmi jednoduchých rad:

  • Pravidelné měsíční splátky hraďte trvalým příkazem. Prosíme, nepoužívejte směnky, šeky, ani poštovní poukázky.
  • Datum splatnosti je den, kdy by měla být částka připsána na účet MONETA Auto. Doporučujeme proto zadat příkaz k úhradě alespoň 5 dnů před datem splatnosti. 

  Částka k úhradě je celková výše vaší měsíční splátky, jako variabilní symbol vyplňte číslo vaší leasingové smlouvy.

 • Jak nejjednodušeji hradit pravidelné splátky úvěru autoCREDIT?Úvěr autoCREDIT

  Pro bezproblémové hrazení měsíčních splátek existuje několik velmi jednoduchých rad:
   

  • Pravidelné měsíční splátky hraďte trvalým příkazem. Prosíme, nepoužívejte směnky, šeky, ani poštovní poukázky. 
  • Datum splatnosti je den, kdy by měla být částka připsána na účet MONETA Auto. Doporučujeme proto zadat příkaz k úhradě alespoň 5 dnů před datem splatnosti. 
  • Částka k úhradě je celková výše vaší měsíční splátky, jako variabilní symbol vyplňte číslo vaší úvěrové smlouvy.
 • Jak postupovat v případě úmrtí klienta leasingu?

  Budeme se vám snažit v této situaci vyjít maximálně vstříc. Na Zákaznickém servisu MONETA Auto na čísle +420 224 446 262 nahlaste jméno klienta, datum úmrtí a identifikační údaje (rodné číslo nebo IČO, případně číslo úvěrové smlouvy).

 • Jak postupovat v případě úmrtí klienta úvěru autoCREDIT?

  Budeme se vám snažit v této situaci vyjít maximálně vstříc. Na Zákaznickém servisu MONETA Auto na čísle +420 224 446 262 nahlaste jméno klienta, datum úmrtí a identifikační údaje (rodné číslo nebo IČO, případně číslo úvěrové smlouvy).

   

  Úvěrovou smlouvu obratem ukončíme, včetně veškerých pojistek zahrnutých ve smlouvě. Pokud byly pojistky součástí smlouvy, budete muset sjednat nové povinné ručení. Pro bližší informace o době pojištění vozidla kontaktujte Českou kancelář pojistitelů na telefonním čísle +420 221 772 773

 • Jak uhradit nedoplatek?LeasingObecnéÚvěr autoCREDIT

  autoCREDIT / motoCREDIT (MONETA Auto)

  Nedoplatek uhraďte jednorázovým příkazem nebo hotovostním vkladem dlužné částky na účet 162453256/0600, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy. Platby poštovními poukázkami nejsou akceptovány!

  IBAN: CZ61 0600 0000 0001 6245 3256

  SWIFT kód: AGBACZPP

  *Při platbě ze zahraničí uveďte variabilní symbol do zprávy transakce.

   

  Leasing (MONETA Auto)

  Nedoplatek uhraďte jednorázovým příkazem nebo hotovostním vkladem dlužné částky na účet 156028317/0600, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy. Platby poštovními poukázkami nejsou akceptovány!

  IBAN: CZ69 0600 0000 0001 5602 8317

  SWIFT kód: AGBACZPP

  *Při platbě ze zahraničí uveďte variabilní symbol do zprávy transakce.

 • Jaké kroky může MONETA Auto uskutečnit v případě dlužnosti klienta?Obecné

  V případě prodlení Klienta s úhradou pohledávek je společnost MONETA Auto oprávněna zejména úročit dlužnou částku úrokem z prodlení, požadovat Poplatky, smluvní pokuty a jiné platby související s prodlením, ukončit smluvní vztah s Klientem, prohlásit svým rozhodnutím závazek Klienta za ihned splatný, pozastavit poskytování bankovních produktů a služeb Klientovi. Dále jsou oprávněni vymáhat splatný závazek vůči Klientovi, a to i prostřednictvím třetích osob, postoupit svou pohledávku za Klientem, informovat Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací, SOLUS – zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925.

  Pro bližší informace o stavu smlouvy je možné kontaktovat MONETA Auto.

 • Je možné prodloužit dobu na vrácení velkého technického průkazu?

  Pokud nám nestihnete vrátit velký technický průkaz do 14 dnů, kontaktujte nás co nejdříve na čísle +420 224 446 262, kde vám poradíme ohledně možnosti prodloužení lhůty.

 • Je možné převést leasingovou smlouvu na jiného uživatele?Leasing

  Převod leasingové smlouvy je možný pouze na podnikatele. Žádost o převod smlouvy se podává prostřednictvím standardních formulářů MONETA Auto – Žádost o převod smlouvy - Leasing, Potvrzení o výši příjmů, Souhlas s užíváním osobních údajů.

  Spolu s potřebnými doklady je odešlete na korespondenční adresu uvedenou na formuláři a my vám dál se vším poradíme.

  Převod smlouvy podléhá schválení a je podmíněn uhrazením poplatku uvedeného ve formuláři. Pro převod je důležité, aby na smlouvě nebyl nedoplatek.

 • Je možné převést úvěrovou smlouvu autoCREDIT na jiného klienta?

  Převod úvěrové smlouvy je možný pouze na podnikatele. O převod můžete požádat Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262. Pošleme vám všechny potřebné formuláře (Potvrzení o výši příjmů, Souhlas s užíváním osobních údajů a Formulář k převodu úvěrové smlouvy). Můžete si je také kdykoliv znovu stáhnout.

  Spolu s potřebnými doklady je odešlete zpět na naši adresu a my už vám dál se vším poradíme.

  MONETA Auto, s.r.o.
  Vyskočilova 1422/1a
  140 28 Praha 4

 • Kde najdu nabídku automobilů s kalkulací úvěru autoCREDIT?

  Na stránkách www.cars.cz najdete širokou nabídku automobilů a možnost vyplnit formulář „Auto na splátky po telefonu". Po odeslání tohoto formuláře Vám zavolá náš finanční konzultant a poradí vám s financováním vybraného automobilu nebo motocyklu. Konečnou nabídku financování ovlivňují různé varianty akontací, délky splácení, stáří vozu apod.

 • Kde najdu nabídku vozů s leasingovou kalkulací?Leasing

  Na stránkách www.monetaauto.cz najdete širokou nabídku automobilů a možnost vyplnit formulář Auto na splátky po telefonu. Po odeslání tohoto formuláře Vám zavolá náš finanční konzultant a poradí vám s financováním vybraného automobilu nebo motocyklu. Konečnou nabídku financování ovlivňují různé varianty akontací, délky splácení, stáří vozu apod.

 • Kde si mohu vyzvednout zelenou kartu?Pojištění

  Zelenou kartu obdržíte při uzavření smlouvy přímo od prodejce vozidla. V případě znehodnocení či ztráty vám novou zelenou kartu vydá příslušná pojišťovna. 

 • Mohu předčasně ukončit leasingovou smlouvu?Leasing

  O předčasné ukončení leasingové smlouvy zažádejte Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262. My vám pošleme potřebné dokumenty, výslednou kalkulaci a poradíme, jak postupovat dál. Podmínkou je podání žádosti nejpozději 15 dnů před datem splatnosti řádné splátky a uhrazení veškerých splatných pohledávek.

 • Mohu předčasně ukončit úvěrovou smlouvu autoCREDIT?Úvěr autoCREDIT

  Samozřejmě můžete. Nejjednodušší je zavolat na Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262 a požádat o předčasné ukončení úvěrové smlouvy. My vám pošleme potřebné dokumenty, výslednou kalkulaci a poradíme, jak postupovat dál. Podmínkou je podání žádosti nejpozději 15 dnů před datem splatnosti řádné splátky a uhrazení veškerých splatných pohledávek. 

 • Mohu změnit datum splatnosti na leasingové smlouvě?Leasing

  V rámci jednoho kalendářního měsíce můžete datum splatnosti posunout až do 28. dne v měsíci. O změnu požádejte nejpozději 14 dní před splátkou Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262.

  Formulář si můžete kdykoli sami stáhnout. Vyplněný a podepsaný formulář odešlete na adresu:
  MONETA Auto
  Na Rovince 871
  Ostrava – Hrabová
  720 00

  Při podání žádosti do druhé pravidelné měsíční splátky je změna data splatnosti bez poplatku. Jestliže chcete změnit datum splatnosti po uhrazení dvou pravidelných měsíčních leasingových splátek, je tato změna zatížena poplatkem 3.000 Kč.

 • Mohu změnit datum splatnosti na úvěrové smlouvě autoCREDIT?Úvěr autoCREDIT

  V rámci jednoho kalendářního měsíce můžete datum splatnosti posunout až do 28. dne v měsíci, a to za jednorázový poplatek 1 000 Kč. O změnu požádejte nejpozději 14 dní před splátkou Zákaznický servis MONETA Auto na čísle +420 224 446 262.

  Formulář si můžete kdykoli sami stáhnout. Vyplněný a podepsaný formulář odešlete na adresu:
  MONETA Auto
  Na Rovince 871
  Ostrava – Hrabová
  720 00.  

 • Mohu částečně doplatit leasingovou smlouvu?Leasing

  Je nám líto, ale leasingovou smlouvu bohužel není možné částečně doplatit.

 • Mohu částečně doplatit úvěr autoCREDIT?Úvěr autoCREDIT

  Můžete, pokud jste fyzickou osobou (nepodnikatelem). Stačí vyplnit formulář Žádost o částečné splacení úvěru a podat ho do 15 dní před splatností řádné splátky. Podmínkou je uhrazení veškerých splatných pohledávek vůči MONETA Auto.

  Na základě vaší žádosti vám pošleme výši splátky (se započtenými náklady spojenými s částečným splacením jistiny podle zákona č. 145/2010 Sb.). Po zaplacení od nás dostanete nový splátkový kalendář, přičemž délka trvání úvěru ani úroková sazba se nemění. Naopak se sníží vaše měsíční splátka.

 • S kým mohu řešit záležitosti, které se týkají nedoplatků?LeasingObecnéÚvěr autoCREDIT

  Ohledně řešení nedoplatků kontaktujte oddělení správy pohledávek.  V případě e-mailového dotazu prosím uveďte jméno a příjmení a číslo smlouvy.

  MONETA Auto, s.r.o.
  Tel.: 224 446 076 (v pracovní dny od 8:00 do 18:00)
  E-mail: pohledavky.leasing@moneta.cz
  Chat online

Poradna

Jak si vybrat nový vůz?
Co je nutné po podpisu smlouvy?
Jak postupovat při konci smlouvy?

Rady a tipy

Časté dotazy

Mohu částečně doplatit úvěr?
Co mám dělat, když mi skončí
platnost technické kontroly?

Časté dotazy

Vyhledávání dle VIN

Ověřte si, zda vozidlo, které chcete zakoupit, není v současné době financováno společností MONETA Auto.

Vyhledávání podle VIN

Zákaznický servis

224 44 62 62

Pondělí - pátek 8:00-18:00

Najděte si konzultanta

Volejte zdarma

800 10 30 50
Pondělí - Pátek 8:00 - 18:00