Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou dané osobní údaje zpracovávány. Skupina MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném pro dosažení daného účelu.

MONETA v rámci spolupráce s dodavateli zpracovává zejména následující kategorie údajů:

 

– identifikační a popisné údaje (jméno, příjmení, sídlo, předmět činnosti, IČO, pracovní pozice u dodavatele, a další údaje v návrhu na uzavření smlouvy a jiných dokumentech vyplňovaných v rámci jednání nebo při trvání smluvního vztahu s MONETA)
– kontaktní údaje (adresy, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy)
– údaje o uzavření nebo neuzavření smluvního vztahu s MONETA a o poskytovaných produktech nebo službách
– údaje o zajištění závazku vůči MONETA