Příjemci osobních údajů

Skupina MONETA pro některé činnosti zpracování osobních údajů využívá služeb dalších subjektů – zpracovatelů, kteří část zpracování provádějí místo členů skupiny MONETA. MONETA se tímto nezbavuje své odpovědnosti za zpracování osobních údajů klienta ani za jejich ochranu.

– Subjekty podílející se na dodávce IT systémů – MONETA využívá za účelem provozování svých systémů poskytovatele IT služeb a cloudových úložišť. Tito tak za účelem poskytování daných služeb mohou mít přístup i k osobním údajům
– Subjekty v oblasti archivačních služeb – pro plnění archivačních povinností vyplývajících z právní úpravy využívá společnosti specializující se na tyto služby.
– Subjekty poskytující služby v oblasti zprostředkování zaměstnání (tzv. headhuntingu).