Příjemci osobních údajů

Při své činnosti může MONETA z různých důvodů, jimiž jsou především poskytování produktů nebo služeb, plnění právní povinnosti a ochrana oprávněných zájmů členů skupiny MONETA či dalších subjektů, sdílet osobní údaje klientů s jinými subjekty. Skupina MONETA také pro některé činnosti zpracování osobních údajů využívá služeb dalších subjektů – zpracovatelů, kteří část zpracování provádějí místo členů skupiny MONETA. MONETA se tímto nezbavuje své odpovědnosti za osobních údajů klienta ani za jejich ochranu.

Základní kategorie příjemců osobních údajů jsou tyto:

– Orgány veřejné moci – na základě dožádání orgánů veřejné moci poskytuje MONETA těmto orgánům ze zákonných důvodů osobní údaje klientů. Jedná se zejména o Českou národní banku, Finanční analytický úřad, Finančního arbitra, orgány činné v trestním řízení, orgány sociálního zabezpečení a soudní exekutory.
– Úvěrové registry a jejich účastníci – členové skupiny MONETA se účastní výměny informací prostřednictvím Bankovního registru klientských informací, Nebankovního registru klientských informací a registru SOLUS mezi ostatními účastníky těchto registrů, a to za účelem posouzení bonity a důvěryhodnosti klientů.
Bližší informace a seznam účastníků lze najít v Informačním Memorandu BRKI a NRKI dostupného na stránkách www.cbcb.cz nebo www.cncb.cz nebo u provozovatele BRKI a NRKI1 – 277 778 600. Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů v SOLUS a o členech registru lze najít na stránkách www.solus.cz v dokumentu Poučení o Registru fyzických osob, Registru podnikatelů a právnických osob a Pozitivním registru a v záložce Členské společnosti.
– Subjekty podílející se na zajištění tuzemského platebního styku – za účelem zajištění tuzemského platebního styku MONETA sdílí osobní údaje s jinými bankami v České republice a s clearingovým centrem České národní banky. V případě, že klient využívá pro přístup k platebnímu účtu aplikace třetích stran, jsou osobní údaje sdíleny i s těmito třetími stranami.
– Subjekty podílející se na zprostředkování platebního styku se zahraničím – pro platebního styku se zahraničím MONETA je nutné využívat služby zahraničních korespondenčních bank. Aby bylo možné provádět transakce do zahraničí a v různých měnách, MONETA předává relevantní osobní údaje klienta těmto korespondenčním bankám. MONETA využívá pro platební styk se zahraničím, například společnost Citibank, N.A. a společnost S.W.I.F.T. SCRL.
– Subjekty podílející se na uskutečnění karetních transakcí – pro zprostředkování karetních transakcí je nezbytné předávání karetních údajů. Na předávání těchto karetních údajů se podílí několik subjektů, kterým jsou z důvodu zprostředkování karetních transakcí osobní údaje klienta předávány. Jedná se například o společnosti MasterCard Europe SA, Visa International Service Association, Diebold Nixdorf s.r.o. nebo Global Payments Europe, s.r.o.
– Společnosti podílející se na dodávce IT systémů – MONETA využívá za účelem provozování svých systémů poskytovatele IT služeb a cloudových úložišť. Tito tak za účelem poskytování daných služeb mohou mít přístup i k osobním údajům klientů. MONETA využívá jako dodavatele svých IT systému ku příkladu společnosti IBM Česká republika, spol. s r.o., FDR Limited, Microsoft Ireland Operations Limited či Amazon Web Services.
– Subjekty podílející se na prodeji produktů MONETA – za účelem nabízení svých produktů a služeb MONETA spolupracuje s společností specializujících se na zprostředkování různých finančních produktů. Jedná se například o společnosti Partners Financial Services, a.s. a Ušetřeno.cz s.r.o.
– Subjekty, jejichž prodej produktů zprostředkovává MONETA – mimo vlastní produkty lze v MONETA získat i produkty jiných osob. Aby bylo možné takové produkty zprostředkovat, je nutné s těmito osobami sdílet osobní údaje klienta. Typickým příkladem takové spolupráce je zprostředkování produktů pojištění. MONETA spolupracuje například s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.
– Subjekty podílející se na vymáhání pohledávek – MONETA pro vymáhání svých pohledávek využívá služby externích advokátních kanceláří, exekutorů a agentur zaměřujících se na vymáhání pohledávek a za tímto účelem může dojít k předání osobních údajů jednotlivých klientů těmto subjektům.
– Subjekty v oblasti archivačních a tiskových služeb – pro plnění archivačních povinností vyplývajících z právní úpravy a pro plnění svých informačních povinností využívá společnosti specializující se na tyto služby.
– Poskytovatelé služeb bezkontaktního placení – MONETA umožňuje svým klientům provádět platby prostřednictvím chytrých telefonů či hodinek. Jelikož se jedná o služby třetích stran, jsou osobní údaje potřebné pro uskutečnění těchto plateb sdílené s poskytovateli těchto služeb. Více informací lze dohledat na www.moneta.cz/ucty-a-karty/moderni-placeni.
– Sociální sítě – skupina MONETA používá při svých aktivitách i sociální sítě (např. při marketingových soutěžích, provozování fanouškovských stránek na Facebooku, Instagramu, propagace na LinkedInu). Při využívání sociálních sítí klienty MONETA budou příjemci osobních údajů i tyto subjekty, které budou se skupinou MONETA v postavení společných správců. Práva subjektů údajů práv ve smyslu kapitoly „Práva klientů“ mohou v této souvislosti klienti uplatnit u skupiny MONETA.

 

1Provozovatelem BRKI je CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a. s., IČO: 261 99 696, se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4
Provozovatelem NRKI je CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z. s. p. o., IČO: 712 36 384, se sídlem Štetkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4