Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje skupina MONETA zpracovává jen po dobu nezbytnou ve vztahu k účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány.

Konkrétní doba zpracování osobních údajů v rámci jednotlivé marketingové akce je vždy uvedená v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který subjekt údajů podepisuje, případně v jiné relevantní dokumentaci, která je při shromažďování osobních údajů předkládána.

V případě, že není uvedená v souhlasu či jiné relevantní dokumentaci, je doba zpracování za účelem marketingové akce 1 rok od udělení souhlasu.