Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů MONETA zpracovává jen po dobu nezbytnou ve vztahu k účelu, pro který jsou dané osobní údaje zpracovávány. Doba zpracování osobních údajů v rámci skupiny MONETA vyplývá z právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Tento zákon stanovuje lhůtu pro uchování účetní a obchodní dokumentace, včetně osobních údajů subjektů údajů, minimálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Proto i po ukončení smluvního vztahu s MONETA budou údaje subjektu údajů po tuto dobu dohledatelné. Nicméně MONETA může v jednotlivých odůvodněných případech uchovávat osobní údaje i po dobu delší, než je 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to zejména za účelem ochrany svých oprávněných zájmů – zejména v případech řešení soudního sporu týkajícího se konkrétní smlouvy.