Biometrika

Skupina MONETA využívá dva typy biometriky – biometrický podpis a biometrické charakteristiky obličeje na obrazových záznamech.

Biometrické charakteristiky jednotlivých podpisů klienta skupina MONETA využívá pro účely verifikace podpisu klienta na dokumentech oproti jeho uloženému biometrickému profilu v MONETA. Dále může být biometrický podpis využít za účelem ochrany majetku klienta a skupiny MONETA a při zajišťování a uplatňování právních nároků.

 

Biometrické charakteristiky obličeje využívá MONETA v rámci online zakládání produktů za účelem řádné identifikace, a to v souvislosti s plněním povinností v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.