Je možné převést leasingovou smlouvu na jiného uživatele?

Převod leasingové smlouvy je možný pouze na podnikatele. Žádost o převod smlouvy se podává prostřednictvím standardních formulářů MONETA Auto – Žádost o převod smlouvy - Leasing, Potvrzení o výši příjmů, Souhlas s užíváním osobních údajů. Spolu s potřebnými doklady je odešlete na korespondenční adresu uvedenou na formuláři a my vám dál se vším poradíme. Převod smlouvy podléhá schválení a je podmíněn uhrazením poplatku uvedeného ve formuláři. Pro převod je důležité, aby na smlouvě nebyl nedoplatek.