Jak uhradit nedoplatek u leasingové smlouvy?

Nedoplatek uhraďte jednorázovým příkazem nebo hotovostním vkladem dlužné částky na účet 156028317/0600, variabilní symbol je číslo Vaší smlouvy. Platby poštovními poukázkami nejsou akceptovány! IBAN: CZ69 0600 0000 0001 5602 8317 SWIFT kód: AGBACZPP *Při platbě ze zahraničí uveďte variabilní symbol do zprávy transakce.