Jak nejjednodušeji hradit pravidelné splátky leasingu?

Pro bezproblémové hrazení měsíčních splátek existuje několik velmi jednoduchých rad: Pravidelné měsíční splátky hraďte trvalým příkazem. Prosíme, nepoužívejte směnky, šeky, ani poštovní poukázky. Datum splatnosti je den, kdy by měla být částka připsána na účet MONETA Auto. Doporučujeme proto zadat příkaz k úhradě alespoň 5 dnů před datem splatnosti. Částka k úhradě je celková výše vaší měsíční splátky, jako variabilní symbol vyplňte číslo vaší leasingové smlouvy.